NOVINKA! Rozvoz živého krmiva raz do mesiaca :) Ďalší plánovaný rozvoz bude dňa 26.04.2020

Pravidelná plánovaná trasa s časovým harmonogramom:

Topoľčany 
Bánovce nad Bebravou 08:00 - 08:20
Trenčín 08:50 - 09:10
Nové mesto nad Váhom 09:40 - 10:00
Piešťany 10:30 - 10:50
Hlohovec 11:20 - 11:40
Trnava 12:10 - 12:30
Bratislava 13:00 - 13:30

*Stanovené časi sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej premávky na cestách, alebo vynechania niektorého mesta.
Zákazník bude informovaný telefonátom 30 minút pred našim príchodom.