Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti strán vzniknuté v súvislosti s formulárom alebo na základe objednávky uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom katalógovej stránky predávajúceho, prostredníctvom emailu, prípadne inou formou. 
1.2. OP sa vzťahujú na každého kupujúceho pri objednávaní hmyzu v rámci svojej potreby.
1.3. OP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých objednávok na uzavretie formulára a ostatných práv predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci nemá záujem byť právne viazaný za iných podmienok, než sú uvedené v OP, ak nie je písomne dohodnuté niečo iné.

1.4. Ustanovenia OP sú neoddeliteľnou zložkou vzťahu kupujúceho a predávajúceho:

 • a) uzavretím písomného záväzku, v ktorej sa zjednáva, že OP sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou,
 • b) pri registrácii, prihlásením či inom aktívnom úkone kupujúceho na internetových stránkach www.cvrckuj.sk predávajúceho označením súhlasu s nimi,
 • c) iným nesporným spôsobom, preukazujúcim prijatie týchto obchodných podmienok, napr. poslaním objednávky prostredníctvom emailu kupujúceho alebo prijatím odoslaného formulára cez stránku cvrckuj.sk

Ak sú OP prijaté ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, platia tak pre všetky následné objednávky uzatvorené medzi tými istými účastníkmi po neurčitú dobu, ak nie je následne dohodnuté inak, prípadne ak nedôjde k ich zmene či k zrušeniu.

2. Objednávka tovaru

2.1. Zoznam ponúkaného hmyzu je umiestnený na katalógových stránkach cvrckuj.sk. Všetky druhy hmyzu sú z vlastného chovu a na stránke sa ponúkajú iba prebytky.
2.2. Predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť, všetka prezentácia na stránke je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť dohodu k objednanému hmyzu. Aktuálna dostupnosť hmyzu je na vyžiadanie. Stránka obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním hmyzu. Informácie o nákladoch spojených s balením a ich dodaním sú uvedené na cvrckuj.sk.

Objednávky

2.3. Na objednanie tovaru prostredníctvom webového rozhrania vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

 • a) objednávanom hmyze a údaje o požadovanom množstve
 • b) spôsobe úhrady a spôsobe dodania 

Objednávka uskutočnená e-mailom zaslaným na adresu info@cvrckuj.sk musí obsahovať najmenej tieto náležitosti:

 • 1. meno a priezvisko
 • 2. platnú e-mailovú adresu a telefónne číslo(nutné v prípade rýchleho vybavenia pri probléme s objednávkou)
 • 3. druh, množstvo a veľkosť hmyzu
 • 4. presné miesto doručenia
 • 5. výber spôsobu dopravy a spôsobu úhrady
 • Všetky poskytnuté osobné informácie sú v súlade s GDRP.

2.4. Pred zaslaním objednávky prostredníctvom stránky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a má tak možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
2.5. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky, objednávku kupujúcemu spravidla potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke. Objednávky hmyzu zaslané e-mailom sú spracované najneskôr do dvoch pracovných dní a následne je kupujúcemu potvrdené zhrnutie jeho celkovej záväznej objednávky hmyzu. 
2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
2.7. Záväznosť medzi oboma stranami vzniká prijatím úplnej objednávky predávajúcim, ak nie je vyššie uvedené inak, alebo ak nevyplýva niečo iné zo záväzných osobitných predpisov. O prípadnom neprijatí či akýchkoľvek výhradách predávajúci kupujúceho informuje a navrhne ďalší postup.
 
2.8. Predávajúci je oprávnený: 
- dodať hmyz v menšom množstve než bolo uvedené v objednávke(v prípade nedostatku požadovaného množstva hmyzu) a tak následne upraviť aj výslednú cenu konečnej objednávky. 
Len táto zmena je uskutočnená bez výhradného súhlasu kupujúceho.
- urýchlene kontaktovať kupujúceho pomocou poskytnutého telefónneho čísla alebo emailu. Táto situácia nastane v prípade celkového nedostatku hmyzu. Objednávka bude spracovaná po dohode zmeny a následnom súhlase zo strany kupujúceho.
- v prípade, že kupujúci sa nevyjadrí a nedá súhlas (telefonicky alebo emailom) do 5-dní odo dňa odoslania informácie zo strany predávajúceho, sa objednávka stáva neplatnou a je následne zrušená.

2.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením objednávky sa nelíšia od základnej sadzby (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) a kupujúci si ich hradí sám.

Cena hmyzu

2.11. Ceny hmyzu sú uvedené v jednotlivých položkách. Nové ceny sú záväzné a účinné okamihom ich zverejnenia na webovom rozhraní.
2.12. V prípade objednávania hmyzu je celková cena, zliav a dopravy automaticky kalkulovaná pred dokončením objednávky.
2.13. V kúpnej cene jednotlivého hmyzu nie sú započítané dodacie náklady (balné, doprava a dobierka). Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. O výške dodacích nákladov (balné, doprava a dobierka) je kupujúci informovaný (na základe ním vybraného spôsobu dodania) pred zaslaním objednávky.
2.14. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením objednávky si hradí kupujúci na vlastné náklady.

3. Dodanie tovaru

Informácie o pohybe a stave balíka interpretujeme včas. Ihneď po odoslaní kupujúci obdrží automatický email s priloženým podacím číslom balíka a odkazom na online sledovanie. Takto má kupujúci úplný prehľad o stave objednávky. A dodatočne, aby sme zabezpečili Vašu informovanosť, posielame zadarmo automatické SMS správy po uložení balíka na pošte.

Slovenská pošta - balík na poštu (doručenie na poštu)

Doba doručenia: hneď na druhý deň od odoslania, posielame od pondelka do stredy. Ak ste objednávku vytvorili napríklad v nedeľu, snažíme sa objednávku odoslať ihneď na  druhý deň, no vzhľadom ku vyťaženosti, prosím akceptujte prípadné jednodňové omeškanie. Objednávka je odoslaná hneď ako to bude možné a budete po odoslaní informovaní emailom! Ak ste si zvolili spôsob prepravy Slovenská pošta - balík na poštu, budete o jej uložení na pošte informovaní SMS správou. Menšie balíčky zvyknú poštári doručovať aj na adresu, no berte na vedomie , že vybraním tohto doručenia si budete musieť ísť pre balík na pobočku Vašej pošty. Tip: dajte si doručiť balík na Vami najbližšiu pobočku pošty, a to vybraním správneho PSČ Vašej najbližšej pošty, ktoré uveďte aj v objednávke.

Cena doručenia: 4.40€ (poštovné a balné)

Slovenská pošta -  Expres kuriér (doručenie na adresu)

Doba doručenia:  hneď na druhý deň od odoslania, posielame od pondelka do štvrtka. Ak ste objednávku vytvorili napríklad v nedeľu, snažíme sa objednávku odoslať ihneď na  druhý deň, no vzhľadom ku vyťaženosti, prosím akceptujte prípadné jednodňové omeškanie. Objednávka je odoslaná hneď ako to bude možné a budete po odoslaní informovaný emailom! Ak ste si zvolili spôsob prepravy Slovenská pošta - Expres kuriér, bude Vás v deň doručovania kontaktovať poštový kuriér na uvedené číslo v objednávke a doručí Vám to na Vašu adresu.

Cena doručenia: 8.50€ (poštovné a balné) 

Osobný odber

Doba doručenia: po vytvorení objednávky a vybratia osobného odberu Vás budeme kontaktovať. Osobný odber je možný v meste Topoľčany v týždni po 16:00 hodine alebo cez víkend po dohode. 

Cena doručenia: Zadarmo!

Pokiaľ nebude so zákazníkom individuálne dohodnutý iný spôsob dodania tovaru, využíva predávajúci k zasielaniu hmyzu dopravu slovenskou poštou. Spôsob doručenia hmyzu určuje kupujúci výberom zo spôsobov dodania podľa dodacích podmienok zverejnených na stránkach predávajúceho https://www.cvrckuj.sk/content/1-dorucenie, ak nie je stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho odlišný ako od spôsobov navrhnutých predávajúcim, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Spôsob uhradenia ceny tovaru

Kúpnu cenu, ako aj všetky súvisiace náklady je možné v plnej výške uhradiť v hotovosti pri osobnom odbere alebo dobierkou prostredníctvom dopravcu. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, aj keď si tovar nemohol pred doručením prezrieť. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.

4. Reklamácia

4.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že hmyz pri prevzatí nie je zdraviu škodlivý. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď hmyz prevzal:

 • a) je hmyz v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, pričom za chybu sa nepovažuje rozdiel o menej ako 5% v porovnaní s údajmi uvedenými o príslušnom hmyze
 • b) je hmyz určený výhradne iba pre zvieratá a nie na ľudský konzum
 • c) predávajúci nepreberá zodpovednosť za alergické reakcie alergikov na hmyz

4.2. Zodpovednosť predávajúceho za straty na hmyze počas prepravy sa nevzťahuje na objednávky hlavne v zimnom období, v ktorých si kupujúci neobjednal aj výhrevný sáčok, tzv. Heatpack, aj po doporučení pred nákupom. Túto informáciu kupujúci môže vyhľadať na webe cvrckuj.sk aj v OP.
4.3. Na živý hmyz sa iná záruka nevzťahuje. Kupujúci preberá zodpovednosť za spôsob skladovania a jeho údržbu už pri prevzatí. Za prípadné úhyny alebo zredukovanie hmyzu u zákazníka nezodpovedáme.(Pri nevedomosti o starostlivosti, skladovaní a kŕmení hmyzu v domácnostiach Vám s radosťou poradíme prostredníctvom emailu info@cvrckuj.sk) 

Postup reklamácie

Kupujúci môže hmyz reklamovať: 

1, len a hneď po prevzatí a kontrole balíka. (Nevzťahuje sa na balíky, ktoré boli prevzaté až na ďaľší deň od jeho uloženia na pošte)***
2, musí byť vytvorená fotodokumentácia obsahu balíka a kupujúci ju musí poslať na emailovú adresu info@cvrckuj.sk

***kupujúci má povinnosť prevziať balík čo najskôr, najlepšie v deň jeho uloženia na pobočke pošty. Kedže ide o živý hmyz, nemôžme zodpovedať za stav balíka uskladnený v priestoroch pošty v následujúcich dňoch od jeho uloženia. Preto zodpovedný prístup ku objednávke so ŽIVÝM HMYZOM sa predchádza zbytočným komplikáciam!

=> týmito informáciami si len vyhradzujeme právo na možné konflikty kvôli nezodpovednosti zo strany kupujúceho. Našim cieľom je podať Vám dostatočné informácie. V prípade nejasností či otázok nás neváhajte kontaktovať na email info@cvrckuj.sk  :) Vaša spokojnosť je naša radosť.

Vybavenie reklamácie


Predávajúci posúdi pravdivosť reklamácie hmyzu na základe fotodokumentácie a postupoch overenia jej pravdivosti. Reklamácia prebieha prostredníctvom komunikácie, kde sa zhodnotia nedostatky a obe strany sa dohodnú na výslednom riešení vybavenia reklamácie. Kupujúcemu je reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2-dni od podania reklamácie, ak nie je dohodnuté inak. Pri každom nedorozumení sme ochotní spolupracovať a nájsť vhodné riešenie, preto zo strany kupujúceho očakávame seriózny a tolerantný prístup.

Výsledne riešenie je variabilné. Záleží na probléme, pre ktorý reklamácia vznikla. Výsledkom vybavenej reklamácie môže byť náhrada straty hmyzu, vrátenie finančnej alikvotnej čiastky z objednávky a iné.

Stránka cvrckuj.sk slúži ako katalóg/inzercia a je v testovacom režime. Nie je internetový obchod. Všetky funkcie a možnosti stránky len napomáhajú návštevníkovi jednoduchšiemu vyplneniu a sformulovaniu nezáväznej pohľadávky v rámci testovania funkcionality webstránky. Všetky uvedené obrázky, množstvá a ceny na stránke (ak sú zobrazené) sú informatívneho charakteru a odoslaný formulár sa preto považuje len za testovací a všetky odoslané údaje za fiktívne, ktoré niesú nijak ďalej spracovávané. Návštevník stránky s odsúhlasením Podmienok na stránke si je vedomý ich obsahu. Hmyz je z vlastného chovu. Sme v plnej miere ústretoví a s akýmkoľvek problémom ohľadom hmyzu nás neváhajte informovať :) Vyskúšajte si nás, určite sa Vám osvedčíme.
Ďakujeme.

5. Zrušenie objednávky 

5.1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku:

- v deň vytvorenia, najneskôr však do 15:00 hodiny následujúceho dňa(platí pre objednávky vytvorené v nedeľu, pondelok, utorok).
/napr. objednávka vytvorená v pondelok, musí byť zrušená najneskôr v utorok do 15:00 hod./

- kedykoľvek, avšak platí pre objednávky, ktoré boli vytvorené od stredy do soboty

Zrušiť objednávku môžte:
napísaním emailom: info@cvrckuj.sk
alebo cez kontaktný formulár: Kontaktný formulár

Tieto kritéria sú stanovené na základe spôsobu prípravy, balenia a expedovania balíkov. Dúfame, že našim požiadavkám vyhoviete.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že ak nedodrží stanovené kvóty zrušenia objednávky, a balík bol už odoslaný, je jeho povinnosťou balík prevziať. Neprevzatím balíka kupujúci porušuje obchodné podmienky, s ktorými vedome a právoplatne súhlasil pri vytvorení objednávky. Týmto sa zaväzuje, že preberá zodpovednosť za náklady vzniknuté z neprevzatého balíka. Máme právo na náhradu vzniknutej škody.
5.4. Vzhľadom k živému hmyzu, nieje možné po prebraní balíka zrušiť objednávku a vrátiť hmyz.